Γιώργος Δελλής

Ο Γιώργος Δελλής (1967) είναι αναπληρωτής καθηγητής δημοσίου δικαίου στη Νομική Σχολή της Αθήνας, habilité à diriger des recherches στο Πανεπιστήμιο Paris II Panthéon-Assas στο Παρίσι και δικηγόρος Αθηνών. Σπούδασε νομικά στην Αθήνα και συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στη Γαλλία. Το διδακτορικό του με τίτλο «Droit Pénal et Droit Administratif. L’influence des principes du droit pénal sur le droit administratif répressif» (LGDJ, 1997) τιμήθηκε από το γαλλικό Υπουργείο Έρευνας. Από το 1996 ως το 2000, θήτευσε ως εισηγητής στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διδάσκει στη Νομική Σχολή της Αθήνας από το 2003 και έχει συνεργασθεί ακαδημαϊκά και ερευνητικά με πανεπιστήμια στη Γαλλία (Sciences- Po, Παρίσι), την Τουρκία (Bahcesehir, Κωνσταντινούπολη) και τις ΗΠΑ (University of Michigan Law School, Ann Arbor).

Άλλα έργα του στα ελληνικά:

«Κοινοτικό Δίκαιο Περιβάλλοντος» (1998), «Κοινή Ωφέλεια και Αγορά. Τόμος Α. Το τέλος των διαχωριστικών γραμμών: η αγορακεντρική δημόσια ρύθμιση των κοινωφελών δραστηριοτήτων» (2008), «Κοινή Ωφέλεια και Αγορά. Τόμος Β. Το δημόσιο δίκαιο των υπό απελευθέρωση κοινωφελών υπηρεσιών» (2008), «Η Διοικητική Δικαιοσύνη σε αναζήτηση ταχύτητας. Ανατρέποντας το μύθο της ωραίας κοιμωμένης» (2013), «Η αίτηση δίκαιης ικανοποίησης του Ν. 4055/2012» (2013).