ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ∙ΣΥΝΕΔΡΙΑ∙ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Οι εκδόσεις ΕΥΡΑΣΙΑ διοργανώνουν τακτικά εσωτερικά και εξωτερικά σεμινάρια, καθώς επίσης και συνέδρια με διαφορετική θεματολογία.