Χρήστος Κονταρίδης

O Χρήστος Κονταρίδης είναι πτυχιούχος του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Πάντειου Πανεπιστημίου, κάτοχος αντίστοιχου μεταπτυχιακού διπλώματος και υποψήφιος διδάκτορας του Πάντειου Πανεπιστημίου. Από τον Μάρτιο του 2013 έως και τον Απρίλιο του 2014 υπηρέτησε στην Κέρκυρα ως Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Περιφερείας Ιονίων Νήσων με τον βαθμό του Υποστράτηγου.