Gdpr

Οι Εκδόσεις Ευρασία επειδή σέβονται τους επισκέπτες και πελάτες της ιστοσελίδας της θέλουν να σας ενημερώσουν σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και πώς χρησιμοποιούνται

Οι πληροφορίες που συλλέγονται είναι αυτές πουεσείς παρέχετε κατά την επίσκεψη και χρήση της ιστοσελίδας μας, όπως στη φόρμα επικοινωνίας, στη δημιουργία λογαριασμού, στις πληροφορίες εισόδου χρήστη, στην αγορά προϊόντος. Συγκεκριμένα, συλλέγονται:

-ονοματεπώνυμο
-ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email)
-τηλέφωνο
-μήνυμα
-σχόλια (σε φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας μας)
-ημερομηνία γέννησης
-φύλο
-Όνομα Χρήστη (Username) και Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (Password)-στοιχεία έκδοσης παραστατικού σεαγορά με τιμολόγιο (επωνυμία, διεύθυνση/έδρα, ΑΦΜ, ΔΟΥ, είδος υπηρεσιών/αντικείμενο/επάγγελμα)
-διεύθυνση IP,για προστασία από διαδικτυακές απάτες ή άλλες παράνομες δραστηριότητες

Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα

Οι Εκδόσεις Ευρασία δεν επεξεργάζονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως αυτά που αφορούν φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, θρησκευτικές/φιλοσοφικές πεποιθήσεις, δεδομένα υγείας ή σεξουαλικής ζωής, γενετήσιο προσανατολισμό, διότι αυτά δεν είναι αναγκαία για την εξυπηρέτησή σας από την ιστοσελίδα μας και εφαρμόζεται η αρχή της ελαχιστοποίησης, της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας, όπως προβλέπεται από το ΓΚΠΔ.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων

Οι Εκδόσεις Ευρασία επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα σας νόμιμα, επειδή είναι απαραίτητα για συγκεκριμένους σκοπούςμε τις ακόλουθες νομικές βάσεις:

  1. Εξυπηρέτηση, υποστήριξη, παρακολούθηση της συμβατικής σχέσης μας, καθώς και ορθή εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεών μας.
  2. Συμμόρφωση της Εταιρίας με τις έννομες υποχρεώσεις της.
  3. Επιδίωξη έννομων συμφερόντων της Εταιρίας.
  4. Μετά από συγκατάθεσή σας, εφόσον δεν υπάρχει θεμελίωση σε κάποια από τις παραπάνω περιπτώσεις.

Οι αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Οι Εκδόσεις Ευρασία δεν διαβιβάζουν σε τρίτους τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγονται από τον ιστότοπό της.Πρόσβαση έχουν μόνο οι εξουσιοδοτούμενοι εργαζόμενοι της Εταιρίας, υπό καθεστώς απόλυτης εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Επίσης ενδέχεται η Εταιρία να διαβιβάσει ή γνωστοποιήσει σε τρίτα νομικά πρόσωπα εντός ΕΕ, στα οποία έχει ανατεθεί (μερικώς ή ολικώς) η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σας, για συγκεκριμένους σκοπούς, π.χ. συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών, υποστήριξη ιστοτόπου μας (Infinity) για τη βέλτιστη δυνατήεξυπηρέτησή σας, σύμφωνα με τις αντίστοιχες διατάξεις του ΓΚΠΔ (άρ. 28) και του Ν. 4624/2019.Επιπλέον, τα προσωπικά δεδομένα σας διαβιβάζονται σε δημόσιες υπηρεσίες και φορείς, εφόσον προβλέπεται από τον νόμο και τις έννομες υποχρεώσεις της Εταιρίας.

Διατήρηση προσωπικών δεδομένων

Οι Εκδόσεις Ευρασία διατηρούν τα προσωπικά δεδομένα σας, ακολουθώντας την κείμενη νομοθεσία, για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τον εκάστοτε σκοπό που είναι υπό επεξεργασία, σύμφωνα με το εκάστοτε νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Μέγιστο διάστημα διατήρησης αποτελούν τα είκοσι (20) έτη (Γενική Παραγραφή αξιώσεων). Υπάρχει η δυνατότητα παράτασης, εφόσον εγερθεί οποιαδήποτε μορφή αξίωσης ή ένδειξης ελέγχου από δημόσιες αρχές, ήεκκρεμούς δικαστικής διαμάχης. Κατόπιν, τα προσωπικά δεδομένα, διαγράφονται με τρόποασφαλή και μη ανακτήσιμο.Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα προσωπικά δεδομένα σας έχουν αποθηκευθεί μετά από δική σας συγκατάθεση, έχετε το δικαίωμα να την ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή, με μια απλή δήλωση ανάκλησης προς τις Εκδόσεις Ευρασία, συμπληρώνοντας έντυπο άσκησης δικαιωμάτων ή επιλέγοντας το unsubscribeή με άλλο μέσο. Επιπλέον, έχει το απόλυτο δικαίωμα του να ενημερωθείτε σχετικά με την πορεία ικανοποίησης του αιτήματός σας.

Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

Η διασφάλιση της διαθεσιμότητας, εμπιστευτικότητας και ακεραιότητας των προσωπικών δεδομένων σας γίνεται σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ (άρ. 5)και με τα εγκατεστημένα συστήματα Antivirus, Firewall, IPS καιIDS.Η Εταιρία δηλώνει ότι δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα επισκεπτών ή και χρηστών της ιστοσελίδας κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, ούτε γίνεται αυτοματοποιημένη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που νόμιμα καταχωρίζονται.Επίσης, ο επισκέπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από διάφορους ιούς. Η Εταιρία έχει τη δυνατότητα τροποποίησης ή επικαιροποίησης της παρούσας πολιτικής και θα ενημερώσει τον επισκέπτη για οτιδήποτε σχετικό, ενώ θα αναρτάται στον ιστότοπο η επικαιροποιημένη πολιτική της.

Στοιχεία Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ, αρμόδια εθνική Εποπτική Αρχή)

Γραφεία: Λεωφόρος Κηφισίας 1 –3, Τ.Κ. 115 23, ΑθήναΤηλεφωνικό Κέντρο: +30 2106475600
Fax: +30 2106475628
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: contact@dpa.gr
 
Τα COOKIES
Τα cookies είναι τμήματαπληροφορίας που αποθηκεύονται στον browser που χρησιμοποιείτε (Chrome, Mozilla Firefox κλπ). Στόχος του είναι η αποτελεσματικότερη λειτουργία του site μας. Δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών ούτε στα αρχεία τους. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies μαςεπιτρέπουννα λειτουργήσουμε την ιστοσελίδα μας έτσι, ώστε να εξυπηρετούνται οι επισκέπτες/χρήστεςκατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο.Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά μετη γενική χρήση των cookies, αλλά και τουαποκλεισμούή περιορισμού τους, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.allaboutcookies.org/.
 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Οι συναλλαγές σας είναι απόλυτα ασφαλείς, καθώς χρησιμοποιούμε πρωτόκολλαασφαλείας. Επίσης, κανένα στοιχείοτης πιστωτικής κάρτας σαςδεν παραμένει στο σύστημά μας. Γι’ αυτό σε κάθε νέα παραγγελία σας θα πρέπει να συμπληρώνεται εκ νέου τα στοιχεία σας.