Ο Στιγμός – διακριτικός τίτλος των Εκδόσεων Ευρασία με επίκεντρο τη λογοτεχνία – δημιουργήθηκε από μία ομάδα ανθρώπων που πιστεύουν στη συνύπαρξη παράδοσης και ανανέωσης.

Η πρότασή τους ένα σύγχρονο βιβλίο: ευέλικτο, αισθητικά ανανεωμένο, ποιοτικό και προσαρμοσμένο στις ανάγκες του σήμερα.

Ακολουθήστε τον Στιγμό στο facebook.