Η ιστοσελίδα μας είναι υπό ανακατασκευή.
Σύντομα θα επανέλθουμε με ενημερωμένο διαδικτυακό τόπο των εκδοτικών μας δραστηριοτήτων.

EURASIA PUBLICATIONS
 

Ομήρου 47, 10672, Αθήνα Τηλ. 210 3614968, Fax. 210 3613581
www.eurasiabooks.gr | eurasian@otenet.gr